Elberoende, snart sitter vi där med svarta skärmar och hur nätverkar vi då?

av jeanettejson

Vi använder enormt mycket el. Moderna aktiviteter som att googla slukar el. Tänker vi på sambandet mellan kärnkraftverk och möjligheterna att kommunicera elektroniskt? Vi skulle faktiskt kunna fortsätta med vårt energislukande om vi gick över till sol, vind, våg- och vattenkraft.

Sidorna 30-32 – varför inte vindkraft?

Det finns massor av förnyelsebar energi!

Annonser