Till tis 4 okober

av jeanettejson

* Redogöra för boken med det ödesmättade namnet ”Slutet på världen som vi känner den”. Det finns en del hoppfullt, en del lösningar eller strategier i den boken, ska försöka fokusera på detta.

* Lägga ut fakta om det globala läget för hållbar utveckling här. Viktiga bitar är:

Globaliseringsfällan, människovärdets minskning, sociala klyftor mellan och inom länder

Ökad växthuseffekt

Fossila bränslen – en ändlig resurs

Global rörlighet, ökad befolkning och pandemier

Antibiotikaresistens

Elberoende, snart sitter vi där med svarta skärmar och hur nätverkar vi då?

Mat och vatten, landgrabbing

Alternativa livssätt, självhushåll, hur ska man leva egentligen? Kan kamelen passera nålsögat?

(Länk till Åses presentation på LINA)

Annonser