Global rörlighet, ökad befolkning och pandemier

av jeanettejson

Sjukdomar sprids effektivt då vi reser mycket. Vi ger också förutsättningar för sjukdomsbärande djur och insekter att klara sig i nya områden beroende på ändrat markutnyttjande och varmare klimat.

Folkökningen kommer att stanna av vid ca 12 miljarder. Ju snabbare läskunnighet och annan utveckling kommer alla till del, desto snabbare stabiliseras jordens folkmängd.

Annonser