Antibiotikaresistens

av jeanettejson

En sak som just nu kommer mycket i skymundan, är hur människan handskats och handskas med antibiotika. Detta är en av de saker som skär mest i själen på mej. En del värnar om utrotningshotade djurarter, jag förstår att det är viktigt, men det känns inte i hjärtat på samma sätt som vetskapen om att något av mina barn kanske kommer att dö i en enkel infektion därför att inga antibiotika biter. En enkel operation eller en lunginflammation kan bli livsfarlig.

Liksom när det gäller användningen av fossila bränslen, är den antibiotikaöveranvändning som kan se ut som bevis på människans dumhet, egentligen ett bevis på kapitalismens destruktivitet. Kunden vill ha antibiotika och kan betala för antibiotika, alltså får kunden köpa antibiotika. Sverige har haft en fantastisk kontroll jämfört med de flesta andra länder, men även här har antibiotika använts utan att det varit absolut nödvändigt. Att regeringen lossar på kontrollen för antibiotika till djur gör mej inte direkt överlycklig… Det låter väl inte så farligt, att få ha antibiotika hemma och ge vid behov, men det kommer ju knappast att minska användandet.

Det är också det kapitalistiska systemet som hindrar utveckling av nya antibiotika. Det är mer lönsamt att utveckla mediciner som används under längre sjukdomsperioder och som inte blir mer eller mindre oanvändbara p. g. a. resistens efter en tid.

Annonser