Global rättvisa

av jeanettejson

De som bidragit minst till klimatförändringarna får bära det mesta av konsekvenserna. Vår uppdelning av jorden och människorna i rika vita och fattiga svarta genererar ytterligare en orättvisa.

Svenska kyrkan har en bra helhetssyn på rättvisa och hållbar utveckling. De delar också den syn som finns i boken ”Slutet på världen som vi känner den”; förändringen kommer underifrån, i det lilla, men samtidigt globalt. Vetekornen börjar gro överallt och kan ibland rubba stenar ur sitt läge. Stenarna får symbolisera det som vi allt för sällan ifrågasätter: kapitalism, ”marknaden” och evig tillväxt, professionella politiker, reklam, propaganda och underhållningsmedier, ”konventionellt” jordbruk och industriell rovdrift på alla slags tillgångar.

Spekulation i svält:

”Sojabönor, en råvara som växer” (Handelsbanken)

Kanske borde vi göra något annat än att spekulera i svält.

Sverige har inte ratificerat tilläggsprotokollet till FN:s internationella konvention om de ekonomiska, kulturella och sociala rättigheterna som möjliggör för människor vars rätt till mat kränks att utkräva ansvar.

Det har sagts länge att jordbruksinvesteringar i tredje världen kan gynna lokalbefolkningen, det gör det knappast som det ser ut idag.

”Men nu menar FN:s Oliver de Schutter att vi med det storskaliga jordbruket slagit in på fel väg. Vi kommer inte att lösa hungerproblemen eller stoppa klimatförändringarna genom industriellt jordbruk på stora plantager. I Latinamerika breder sojaodlingar för djurfoder, sockerrörsplantager för etanol och eukalyptusodlingar för pappersproduktion ut sig över enorma arealer. Jordbruket är högteknologiskt, grödorna är ofta genmodifierade och stora mängder giftiga bekämpningsmedel sprids ut över markerna. Allt för att exportera billiga grödor till Europa och Asien. Lösningen ligger i, menar de Schutter, att stödja småskaliga jordbrukares kunskaper och erfarenheter och öka deras inkomster så att de kan bidra till utvecklingen på landsbygden.”

Annonser