Gränser för tillväxt

av jeanettejson

Litteratursammanställning som uppdateras.

Rapporten ”Tillväxtens gränser” skrevs 1972. Då fanns ett val. Vi hade kunnat haft en helt annan värld idag. Rapportens förutsägelser har stämt skrämmande väl. ”Försök hitta någon ekonom som lyckats modellera framtiden 37 år i förväg, och
dessutom brett och uppmärksammat publicerat detta. Än mindre pricka in hur
ekonomin ser ut om 3,7 år.” ”Kanske beror ekonomers oförmåga att förutse framtiden på att de ekonomiska reglerna är påhittade, och ändras hela tiden? Medan grundläggande samband som levnadsstandard, matproduktion, befolkningstillväxt och resursutnyttjande inte påverkas av vilka ekonomiska teorier som för tillfället är i ropet?” ”Rådande ekonomiska teorier, inom t ex den nyklassiska ekonomin, säger att inget kan ta slut, för om det blir brist på något kommer guden Marknaden att ordna
fram alternativ. Problemet är att fossila bränslen skapades under en unik period
i jordens utveckling för 20-40 miljoner år sedan, och alla våra metaller
skapades för miljarder år sedan i någon stjärna. Oavsett vad Markanden säger så
kan den inte ändra detta. Och därmed hjälper inga ekonomiska teorier i världen.”

Annonser