Rhizom

av jeanettejson

Rhizom är ett begrepp inom biologin, för en speciell typ av rotsystem som finns hos vissa växter, till exmepel ingefära, irisar och olika ormbunkar. Växter med rhizom-rötter är ofta svårutrotade eftersom det virrvarriga systemet av sammankopplade knölar och lökar överlever även om delar av det slås ut – det finns alltid mängder av andra vägar för näring och energi att ta. Ett rhizom kan också växa åt alla möjliga håll, från alla möjliga punkter, till skillnad från en träd-rot som förgrenar sig i sina ändar, och där allting leder tillbaka till stamroten. Deleuze och Guttari använder sig av rhizomet som ett generaliserat mönster för organisering av alltifrån rötter och människor till idéer och böcker.”

Bild

När vi har pratat om rhizom har jag förväxlat det med mykorrhiza, ett symbiotiskt rotsystem mellan en svamp och en fotosyntetiserande växt. Bild

Och när jag läser om de sex (sociologiska) principerna för rhizom undrar jag om ”heterogenitet – egenskapen att kunna associera och länka element av helt olika art till varandra” samt ”multiplicitet – en helhet med unika och specifika egenskaper som inte kan förklaras genom att lägga ihop de enskilda delarnas egenskaper var för sig” verkligen gäller rhizom, det låter mer som mykorrhiza tycker jag. Hur det än må vara med den saken:

En trevlig tanke vore att hitta något sociologiskt fenomen som gjorde skäl för namnet mykorrhiza!

Bara för att reda ut det här för mej själv: Svampens ”rotsystem” kallas mycel och liknar väl rhizom i de delar som är sociologiskt intressanta. ”Mycel är den vegetativa delen hos svampar, bestående av ett månggrenat nätverk av trådlika hyfer som växer under jorden eller inom ett annat substrat (till exempel ruttnande eller levande träd). Svampens välbekanta fruktkropp är enbart den reproduktiva, sporbärande delen av svampen: den består också av hyfer men betraktas som skild från mycelet.” ”Hyfer är de flesta svampars byggstenar. De är små tunna celltrådar. Hos de flesta svampar i skogen brukar hyferna bilda stora nät, mycel, under marken. Hyfers uppgift är att ta upp näring och hjälpa till med förökning.” Bild mycel

Annonser