Sanning och hopp 2

av jeanettejson

Kollaps av David Jonstad. Vi vet att vi inte kan fortsätta använda så här mycket olja, men låtsas som om framtiden kommer att vara likadan som nuet, fast ännu snabbare och glittrigare. Det kommer inte att bli någon mild och välplanerad omställning till lågenergisamhället, det kommer att bli en rad motorstopp. Allt det där vet vi och det inte bara skaver, det är som en såg som klyver oss i två halvor. Det gäller att hålla isär de båda världarna. Låtsasvärlden där folk blir ursinniga av trängselavgifter och köttskatt. Den verkliga världen där man hittar ett fåtal ”hemliga vänner” att prata permakultur och självhushållning.

Den här boken inger hopp, inte för vår civilisation, men för vår förmåga att samarbeta och bygga nya enheter. Det måste inte bli ett allamotalla-krig, vi människor har förmåga att samarbeta och hjälpa varandra när det behövs. Bilden av kaos och väpnat våld i krisernas spår skapas och sprids för att skrämma oss till lydnad inför Mammon. Från New Orleans spreds bilden av svarta unga män som plundrade butikerna – men inte att de var de enda som kom med förnödenheter till nödställda barn och gamla.